Dokumenty
Wystawa Okręgowa 2021
Protokół Komisji Rewizyjnej 2.
Wzór Protokołu z głosowania delegatów.
Proponowany Preliminarz Okręgu Tarnów 2021.
Przychody Okręgu Tarnów 2020
Zarząd Okręgu Tarnów Walne 2021
Protokół komisji Rewizyjnej
Instrukcja dla Konwojenta
Poradnik Użytkownika